Bokningsvillkor

Bas är det billigare alternativet och passar dig som är helt säker på resdagar och datum.
Vid eventuell avbokning återbetalas ingen del av beloppet du har betalt.

Flex är det flexibla alternativet för dig som vill ha större frihet med din bokning.
Du kan avboka och ändra dig bokning fram till klockan 12:00 dagen före ankomst med full återbetalning av bokningsbeloppet (minus en administrativ avgift på 100:-).

Boendet disponeras från kl. 15:00 ankomstdagen till kl. 11:00 avresedagen.

Har du påbörjat din vistelse och av något skäl tvingas avbryta denna, återbetalas inga pengar.

Du är ansvarig för stugan eller campingtomten under din vistelse. Du skall vårda stugan eller campingtomten väl och följa anläggningens ordningsregler och anvisningar som gäller. Du ansvarar själv för eventuella skador på stugan eller campingtomten.
Anläggningen är familjär och för allas sköna nattsömn ska det vara tyst mellan 22:30 – 07:00

Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller campingtomten än vad som angivits vid bokning. Du ansvarar för att samtliga nycklar till stugan eller campingtomten återlämnas vid avresa, annars debiteras kostnaden för byte av lås. Om stugan lämnas ostädad debiteras kostnaden för städning i efterhand.

Om vi inte tillhandahåller stugan eller campingtomten i utlovat skick och inte klarar av att erbjuda dig en annan liknande stuga eller campingtomt, har du rätt att säga upp hyresavtalet. Då återbetalas hela hyreskostnaden. Du kan också begära att vi kompenserar dig med sänkt hyra. Om du har klagomål skall dessa framföras snarast möjligt. Fel som uppstår skall omgående meddelas så vi får en chans att rätta till detta.

Avtalet upphör gälla med omedelbar verkan om
– du eller någon i ert sällskap uppträder störande
– du eller någon i ert sällskap begår skadegörelse
– om stugan eller campingtomten används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla pga. ovanstående måste du och ert sällskap lämna stugan eller campingtomten och du äger då ingen rätt till återbetalning.

Vänd dig till oss vid eventuella klagomål eller oklarheter. Tänk på att dina möjligheter för att få rätt minskar om du dröjer med att vända dig till oss. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Ett urval av de vackra vandringsleder Vimmerby bjuder in till